טיול נוסף במזרח הוליד את המותג וונג בשנת 2012
בשדרות רוטשילד שהיתה אז המסעדה הוויטנאמית
הראשונה של תל אביב.

בוונג לקחנו את הקולינריה וביססנו אותה באופן
זהה לחוויה הנמצאת במזרח הרחוק, המתרכזת
בחמישה צבעים, חמשת אבות המזון, חמישה טעמים
המפעילים את חמשת החושים